UAB

Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Dades DGU
  • GRAU00000445 Graduat en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
Crèdits: 240

A aquesta titulació no apareixen dades de preinscripció ja que l'acces es fa des de un tronc comu:

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 69% 79% 13%
2020 71% 80% 11%
2019 77% 84% 8%
2018 77% 84% 9%
2017 77% 81% 5%
2016 63% 71% 12%
2015 56% 68% 17%
2014 54% 62% 13%
2013 55% 65% 15%
2012 50% 62% 19%
2011 49% 58% 16%
2010 47% 59% 21%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 3% 8% 23% 41% 21%
2020 1% 6% 29% 43% 20%
2019 1% 6% 33% 40% 16%
2018 1% 6% 26% 50% 16%
2017 2% 3% 28% 46% 19%
2016 1% 3% 22% 44% 29%
2015 2% 4% 22% 41% 32%
2014 1% 2% 18% 41% 38%
2013 2% 4% 19% 41% 35%
2012 2% 1% 19% 40% 38%
2011 1% 1% 15% 41% 42%
2010 1% 0% 15% 43% 41%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
102704 Antenes 2 0 0 1 0 1 0 50% 50% 0%
102695 Aplicacions Multidisciplinàries de les Telecomunicacions I 1 1 0 0 0 0 0 100% 100% 0%
102694 Aplicacions Multidisciplinàries de les Telecomunicacions II 3 0 1 1 1 0 0 100% 100% 0%
102685 Arquitectura de Computadors i Perifèrics 2 0 0 0 1 1 0 50% 50% 0%
102689 Components i Circuits Electrònics 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
102691 Comunicacions Òptiques 2 0 0 0 0 1 1 0% 0% 50%
102693 Eines de Simulació i Disseny I 3 0 0 1 2 0 0 100% 100% 0%
102703 Enginyeria de Microones 1 0 0 0 0 1 0 0% 0% 0%
102714 Fonaments de Comunicacions 1 0 0 0 0 1 0 0% 0% 0%
102713 Fonaments de Xarxes 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
102717 Gestió de Projectes i Legislació 2 0 0 0 2 0 0 100% 100% 0%
106537 Pràctiques Externes 4 0 0 2 0 0 2 50% 100% 50%
102683 Radiació i Ones Guiades 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
102700 Serveis de Telecomunicació 1 0 0 0 0 1 0 0% 0% 0%
102710 Sistemes de Radiocomunicació 2 0 0 0 2 0 0 100% 100% 0%
102697 Tecnologies d'Accés 3 0 0 1 2 0 0 100% 100% 0%
102696 Teoria de la Comunicació 2 0 0 0 1 0 1 50% 100% 50%
102687 Tractament Digital del Senyal 2 0 0 0 0 0 1 0% 0% 50%
103518 Transmissors i Receptors de Telecomunicacions 3 0 0 0 2 1 0 67% 67% 0%
106538 Treball de Final de Grau 5 0 2 2 0 0 1 80% 100% 20%
102699 Xarxes de Telecomunicació 3 0 0 0 1 1 0 50% 50% 0%