Comunicació i Periodisme

Codi RUCT : 5600175. Branca : Ciències Socials i Jurídiques.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 10
2022 10
2021 10
2020 10
2019 10
2018 10
2017 10
2016 10
2015 10
2014 10
2013 10

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 10 0% 90% 10%
2021 8 0% 50% 50%
2020 9 0% 77.78% 22.22%
2019 7 14.29% 71.43% 28.57%
2018 8 0% 87.5% 12.5%
2017 7 0% 100% 0%
2016 14 7.14% 64.29% 35.71%
2015 20 0% 80% 20%
2014 10 40% 80% 20%
2013 16 0% 68.75% 31.25%

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 38 0% 68.42% 31.58%
2021 41 0% 60.98% 39.02%
2020 43 2.33% 65.12% 34.88%
2019 44 4.55% 68.18% 31.82%
2018 48 0% 64.58% 35.42%
2017 53 1.89% 73.58% 26.42%
2016 52 3.85% 75% 25%
2015 47 4.26% 76.6% 23.4%
2014 29 24.14% 72.41% 27.59%
2013 19 0% 73.68% 26.32%

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 10 30% 20% 0% 50%
2021 8 25% 25% 12.5% 37.5%
2020 9 22.22% 11.11% 0% 66.67%
2019 7 28.57% 14.29% 14.29% 42.86%
2018 8 37.5% 0% 12.5% 50%
2017 7 42.86% 14.29% 0% 42.86%
2016 14 28.57% 14.29% 21.43% 35.71%
2015 20 30% 0% 15% 55%
2014 10 50% 10% 30% 10%
2013 16 50% 0% 6.25% 43.75%

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 38 31.58% 13.16% 7.89% 47.37%
2021 41 39.02% 9.76% 7.32% 43.9%
2020 43 37.21% 6.98% 6.98% 48.84%
2019 44 38.64% 4.55% 13.64% 43.18%
2018 48 41.67% 2.08% 10.42% 45.83%
2017 53 49.06% 1.89% 7.55% 41.51%
2016 52 44.23% 3.85% 9.62% 42.31%
2015 47 48.94% 2.13% 10.64% 38.3%
2014 29 58.62% 3.45% 10.34% 27.59%
2013 19 52.63% 0% 5.26% 42.11%

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2022 10 0%
2021 8 0%
2020 9 0%
2019 7 0%
2018 8 0%
2017 7 0%
2016 14 0%
2015 20 0%
2014 10 0%
2013 16 0%

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2022 7 3 80%
2021 6 2 62.5%
2020 4 5 77.78%
2019 4 3 85.71%
2018 2 6 87.5%
2017 5 2 57.14%
2016 5 9 57.14%
2015 10 10 80%
2014 7 3 50%
2013 9 7 62.5%

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2022 23 15 71.05%
2021 23 18 68.29%
2020 22 21 72.09%
2019 24 20 68.18%
2018 26 22 68.75%
2017 32 21 66.04%
2016 25 27 71.15%
2015 24 23 74.47%
2014 16 13 62.07%
2013 11 8 68.42%

Matriculats per sexe

Dones Homes