Enginyeria Electrònica i de Telecomunicació

Codi RUCT : 5600882. Branca : Enginyeria i Arquitectura.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2021 20
2020 20
2019 20
2018 20
2017 20
2016 15
2015 15
2014 15
2013 15

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2021 19 26.32% 94.74% 5.26%
2020 13 23.08% 84.62% 15.38%
2019 10 20% 90% 10%
2018 10 20% 100% 0%
2017 22 36.36% 95.45% 4.55%
2016 24 54.17% 91.67% 8.33%
2015 15 40% 93.33% 6.67%
2014 16 62.5% 93.75% 6.25%
2013 31 51.61% 93.55% 6.45%

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2021 75 32% 90.67% 9.33%
2020 77 32.47% 92.21% 7.79%
2019 70 35.71% 92.86% 7.14%
2018 76 40.79% 94.74% 5.26%
2017 87 37.93% 95.4% 4.6%
2016 83 46.99% 96.39% 3.61%
2015 65 46.15% 95.38% 4.62%
2014 47 55.32% 93.62% 6.38%
2013 34 52.94% 94.12% 5.88%

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2021 19 21.05% 21.05% 0% 57.89%
2020 13 30.77% 7.69% 0% 61.54%
2019 10 40% 10% 0% 50%
2018 10 30% 10% 20% 40%
2017 22 31.82% 4.55% 0% 63.64%
2016 24 50% 4.17% 0% 45.83%
2015 15 20% 20% 13.33% 46.67%
2014 16 56.25% 0% 6.25% 37.5%
2013 31 58.06% 3.23% 6.45% 32.26%

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2021 75 37.33% 10.67% 1.33% 50.67%
2020 77 38.96% 7.79% 3.9% 49.35%
2019 70 40% 7.14% 4.29% 48.57%
2018 76 39.47% 9.21% 5.26% 44.74%
2017 87 44.83% 6.9% 3.45% 43.68%
2016 83 53.01% 6.02% 3.61% 37.35%
2015 65 54.55% 6.06% 6.06% 33.33%
2014 47 61.7% 2.13% 6.38% 29.79%
2013 34 58.82% 2.94% 8.82% 29.41%

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2021 19 0%
2020 13 0%
2019 10 0%
2018 10 0%
2017 22 0%
2016 24 8.33%
2015 15 0%
2014 16 0%
2013 31 0%

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2021 1 18 63.16%
2020 5 8 53.85%
2019 4 6 40%
2018 - 10 40%
2017 5 17 63.64%
2016 5 19 41.67%
2015 3 12 60%
2014 2 14 37.5%
2013 8 23 48.39%

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2021 15 60 45.33%
2020 18 59 42.86%
2019 14 56 44.29%
2018 15 61 46.05%
2017 18 69 45.98%
2016 19 64 44.58%
2015 14 51 49.23%
2014 10 37 42.55%
2013 8 26 50%

Matriculats per sexe

Dones Homes