Ciència de Materials

Codi RUCT : 5600169. Branca : Ciències.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2019 35
2018 20
2017 20
2016 20
2015 20
2014 20
2013 20

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2019 21 0% 100% 0%
2018 41 2.44% 100% 0%
2017 28 21.43% 100% 0%
2016 33 6.06% 93.94% 6.06%
2015 23 13.04% 100% 0%
2014 21 4.76% 100% 0%
2013 17 35.29% 100% 0%

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2019 134 6.72% 98.51% 1.49%
2018 137 8.03% 98.54% 1.46%
2017 112 12.5% 98.21% 1.79%
2016 94 12.77% 97.87% 2.13%
2015 63 14.29% 100% 0%
2014 39 20.51% 100% 0%
2013 17 35.29% 100% 0%

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2019 21 9.52% 23.81% 4.76% 61.9%
2018 41 17.07% 17.07% 7.32% 58.54%
2017 28 21.43% 17.86% 7.14% 53.57%
2016 33 24.24% 9.09% 21.21% 45.45%
2015 23 30.43% 4.35% 17.39% 47.83%
2014 21 14.29% 4.76% 9.52% 71.43%
2013 17 35.29% 11.76% 17.65% 35.29%

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2019 134 18.66% 15.67% 13.43% 52.24%
2018 137 23.36% 13.14% 14.6% 48.91%
2017 112 25.89% 9.82% 16.07% 48.21%
2016 94 29.79% 7.45% 15.96% 46.81%
2015 63 30.16% 6.35% 12.7% 50.79%
2014 39 25.64% 7.69% 12.82% 53.85%
2013 17 35.29% 11.76% 17.65% 35.29%

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2019 21 0%
2018 41 0%
2017 28 0%
2016 33 0%
2015 23 0%
2014 21 0%
2013 17 0%

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2019 13 8 61.9%
2018 18 23 60.98%
2017 10 18 60.71%
2016 12 21 48.48%
2015 10 13 43.48%
2014 9 12 71.43%
2013 7 10 35.29%

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2019 59 75 54.48%
2018 54 83 51.09%
2017 43 69 50%
2016 36 58 48.94%
2015 25 38 52.38%
2014 16 23 56.41%
2013 7 10 35.29%

Matriculats per sexe

Dones Homes