Psiquiatria

Codi RUCT : 5600470. Branca : Ciències de la Salut.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2021 20
2020 20
2019 20
2018 20
2017 20
2016 20
2015 20
2014 20
2013 20

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2021 17 0% 58.82% 41.18%
2020 9 0% 44.44% 55.56%
2019 16 0% 62.5% 37.5%
2018 23 0% 52.17% 47.83%
2017 27 0% 37.04% 62.96%
2016 23 4.35% 91.3% 8.7%
2015 30 0% 90% 10%
2014 11 0% 63.64% 36.36%
2013 7 0% 85.71% 14.29%

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2021 97 1.03% 52.58% 47.42%
2020 116 1.72% 57.76% 42.24%
2019 125 0.8% 60% 40%
2018 122 0.82% 61.48% 38.52%
2017 115 0.87% 65.22% 34.78%
2016 91 1.1% 79.12% 20.88%
2015 73 1.37% 73.97% 26.03%
2014 33 51.52% 66.67% 33.33%
2013 16 0% 75% 25%

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2021 17 41.18% 5.88% 5.88% 47.06%
2020 9 22.22% 33.33% 22.22% 22.22%
2019 16 31.25% 18.75% 25% 25%
2018 23 43.48% 13.04% 8.7% 34.78%
2017 27 18.52% 22.22% 3.7% 55.56%
2016 23 43.48% 26.09% 21.74% 8.7%
2015 30 66.67% 16.67% 6.67% 10%
2014 11 27.27% 18.18% 0% 54.55%
2013 7 42.86% 0% 0% 57.14%

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2021 97 38.14% 16.49% 9.28% 35.05%
2020 116 43.97% 16.38% 11.21% 27.59%
2019 125 44.8% 15.2% 10.4% 28.8%
2018 122 47.54% 15.57% 8.2% 27.87%
2017 115 49.14% 14.66% 8.62% 26.72%
2016 91 58.24% 15.38% 7.69% 17.58%
2015 73 65.75% 10.96% 2.74% 19.18%
2014 33 60.61% 6.06% 0% 33.33%
2013 16 68.75% 0% 0% 31.25%

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2021 17 0%
2020 9 0%
2019 16 0%
2018 23 0%
2017 27 0%
2016 23 0%
2015 30 0%
2014 11 0%
2013 7 0%

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2021 10 7 11.76%
2020 6 3 33.33%
2019 8 8 12.5%
2018 15 8 8.7%
2017 20 7 7.41%
2016 15 8 17.39%
2015 17 13 6.67%
2014 9 2 0%
2013 5 2 0%

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2021 64 33 9.28%
2020 82 34 11.21%
2019 87 38 9.6%
2018 88 34 9.02%
2017 85 30 7.83%
2016 64 27 7.69%
2015 54 19 4.11%
2014 27 6 0%
2013 13 3 0%

Matriculats per sexe

Dones Homes