Traducció i Estudis Interculturals

Codi RUCT : 5600218. Branca : Arts i Humanitats.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2020 18
2019 18
2018 14
2017 14
2016 13
2015 13
2014 13
2013 13

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2020 11 0% 81.82% 18.18%
2019 21 9.52% 95.24% 4.76%
2018 18 11.11% 88.89% 11.11%
2017 19 0% 94.74% 5.26%
2016 15 0% 93.33% 6.67%
2015 22 13.64% 100% 0%
2014 18 16.67% 94.44% 5.56%
2013 15 0% 86.67% 13.33%

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2020 62 8.06% 87.1% 12.9%
2019 88 7.95% 88.64% 11.36%
2018 89 12.36% 91.01% 8.99%
2017 80 7.5% 92.5% 7.5%
2016 71 11.27% 94.37% 5.63%
2015 64 14.06% 95.31% 4.69%
2014 38 18.42% 86.84% 13.16%
2013 21 14.29% 85.71% 14.29%

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2020 11 72.73% 18.18% 0% 9.09%
2019 21 52.38% 0% 0% 47.62%
2018 18 38.89% 11.11% 11.11% 38.89%
2017 19 36.84% 5.26% 10.53% 47.37%
2016 15 73.33% 6.67% 0% 20%
2015 22 45.45% 9.09% 9.09% 36.36%
2014 18 55.56% 5.56% 0% 38.89%
2013 15 40% 0% 26.67% 33.33%

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2020 62 51.61% 8.06% 4.84% 35.48%
2019 88 47.73% 5.68% 7.95% 38.64%
2018 89 50.56% 6.74% 8.99% 33.71%
2017 80 52.5% 6.25% 8.75% 32.5%
2016 71 53.52% 5.63% 9.86% 30.99%
2015 64 53.13% 4.69% 9.38% 32.81%
2014 38 50% 2.63% 10.53% 36.84%
2013 21 42.86% 0% 19.05% 38.1%

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2020 11 9.09%
2019 21 4.76%
2018 18 5.56%
2017 19 5.26%
2016 15 26.67%
2015 22 0%
2014 18 22.22%
2013 15 13.33%

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2020 2 9 63.64%
2019 2 19 85.71%
2018 6 12 61.11%
2017 5 14 57.89%
2016 5 10 80%
2015 10 12 77.27%
2014 2 16 55.56%
2013 1 14 86.67%

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2020 17 45 72.58%
2019 21 67 69.32%
2018 26 63 64.04%
2017 21 59 63.75%
2016 20 51 70.42%
2015 16 48 70.31%
2014 3 35 60.53%
2013 1 20 71.43%

Matriculats per sexe

Dones Homes