Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals / Politics, Policies and International Relations

Codi RUCT : 5601121. Branca : Ciències Socials i Jurídiques.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2021 15
2020 15
2019 15
2018 15
2017 15
2016 15
2015 15
2014 15

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2021 14 35.71% 92.86% 7.14%
2020 11 18.18% 90.91% 9.09%
2019 4 50% 100% 0%
2018 10 30% 90% 10%
2017 13 15.38% 100% 0%
2016 5 0% 80% 20%
2015 12 25% 83.33% 16.67%
2014 5 0% 100% 0%

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2021 51 33.33% 80.39% 19.61%
2020 46 30.43% 78.26% 21.74%
2019 47 27.66% 76.6% 23.4%
2018 55 20% 83.64% 16.36%
2017 49 20.41% 93.88% 6.12%
2016 35 20% 91.43% 8.57%
2015 30 20% 93.33% 6.67%
2014 7 14.29% 100% 0%

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2021 14 57.14% 14.29% 7.14% 21.43%
2020 11 18.18% 18.18% 0% 63.64%
2019 4 0% 25% 0% 75%
2018 10 30% 40% 0% 30%
2017 13 7.69% 15.38% 7.69% 69.23%
2016 5 40% 0% 20% 40%
2015 12 25% 25% 8.33% 41.67%
2014 5 20% 0% 0% 80%

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2021 51 35.29% 17.65% 3.92% 43.14%
2020 46 26.09% 19.57% 4.35% 50%
2019 47 29.79% 14.89% 8.51% 46.81%
2018 55 29.09% 14.55% 10.91% 45.45%
2017 49 30.61% 8.16% 12.24% 48.98%
2016 35 36.11% 5.56% 13.89% 44.44%
2015 30 36.67% 10% 13.33% 40%
2014 7 42.86% 0% 0% 57.14%

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2021 14 0%
2020 11 0%
2019 4 0%
2018 10 0%
2017 13 0%
2016 5 0%
2015 12 0%
2014 5 40%

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2021 7 7 42.86%
2020 3 8 81.82%
2019 2 2 25%
2018 5 5 40%
2017 8 5 84.62%
2016 2 3 60%
2015 8 4 25%
2014 4 1 40%

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2021 26 25 52.94%
2020 23 23 58.7%
2019 28 19 48.94%
2018 33 22 52.73%
2017 30 19 53.06%
2016 21 14 37.14%
2015 18 12 33.33%
2014 6 1 28.57%

Matriculats per sexe

Dones Homes