Comunicació Audiovisual i Publicitat

Codi RUCT : 5601002. Branca : Ciències Socials i Jurídiques.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 8
2022 8
2021 8
2020 8
2019 8
2018 8
2017 8
2016 8
2015 8
2014 8

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 3 0% 100% 0%
2021 7 0% 85.71% 14.29%
2020 10 20% 80% 20%
2019 5 0% 60% 40%
2018 6 16.67% 83.33% 16.67%
2017 9 0% 88.89% 11.11%
2016 6 33.33% 100% 0%
2015 10 10% 90% 10%
2014 11 9.09% 90.91% 9.09%

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 31 9.68% 83.87% 16.13%
2021 39 10.26% 84.62% 15.38%
2020 46 15.22% 80.43% 19.57%
2019 37 13.51% 75.68% 24.32%
2018 40 17.5% 87.5% 12.5%
2017 40 15% 92.5% 7.5%
2016 28 17.86% 89.29% 10.71%
2015 23 13.04% 91.3% 8.7%
2014 12 16.67% 91.67% 8.33%

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 3 0% 0% 0% 100%
2021 7 14.29% 14.29% 0% 71.43%
2020 10 20% 10% 10% 60%
2019 5 20% 0% 20% 60%
2018 6 50% 16.67% 0% 33.33%
2017 9 44.44% 11.11% 0% 44.44%
2016 6 83.33% 0% 16.67% 0%
2015 10 20% 10% 20% 50%
2014 11 54.55% 9.09% 18.18% 18.18%

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 31 25.81% 6.45% 6.45% 61.29%
2021 39 30.77% 10.26% 7.69% 51.28%
2020 46 39.13% 8.7% 8.7% 43.48%
2019 37 43.24% 8.11% 10.81% 37.84%
2018 40 47.5% 7.5% 10% 35%
2017 40 52.5% 5% 7.5% 35%
2016 28 57.14% 3.57% 14.29% 25%
2015 23 47.83% 8.7% 17.39% 26.09%
2014 12 58.33% 8.33% 16.67% 16.67%

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2022 3 0%
2021 7 0%
2020 10 0%
2019 5 0%
2018 6 0%
2017 9 0%
2016 6 0%
2015 10 0%
2014 11 0%

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2022 2 1 100%
2021 2 5 85.71%
2020 6 4 50%
2019 3 2 60%
2018 2 4 16.67%
2017 4 5 77.78%
2016 2 4 33.33%
2015 4 6 50%
2014 7 4 45.45%

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2022 17 14 64.52%
2021 17 22 58.97%
2020 21 25 52.17%
2019 17 20 51.35%
2018 17 23 50%
2017 18 22 57.5%
2016 14 14 46.43%
2015 11 12 47.83%
2014 8 4 50%

Matriculats per sexe

Dones Homes