Economía Aplicada

Codi RUCT : 5601030. Branca : Ciències Socials i Jurídiques.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2019 10
2018 12
2017 12
2016 12
2015 12
2014 12

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2019 8 12.5% 100% 0%
2018 4 25% 100% 0%
2017 3 0% 66.67% 33.33%
2016 8 12.5% 100% 0%
2015 5 0% 80% 20%
2014 4 25% 75% 25%

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2019 32 28.13% 90.63% 9.38%
2018 31 22.58% 90.32% 9.68%
2017 25 16% 88% 12%
2016 22 9.09% 95.45% 4.55%
2015 18 5.56% 88.89% 11.11%
2014 6 16.67% 83.33% 16.67%

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2019 8 50% 12.5% 12.5% 25%
2018 4 75% 25% 0% 0%
2017 3 33.33% 66.67% 0% 0%
2016 8 87.5% 0% 0% 12.5%
2015 5 40% 40% 0% 20%
2014 4 75% 0% 0% 25%

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2019 32 65.63% 18.75% 3.13% 12.5%
2018 31 64.52% 19.35% 3.23% 12.9%
2017 25 72% 24% 0% 4%
2016 22 86.36% 9.09% 0% 4.55%
2015 18 72.22% 11.11% 0% 16.67%
2014 6 66.67% 0% 0% 33.33%

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2019 8 50%
2018 4 25%
2017 3 0%
2016 8 25%
2015 5 40%
2014 4 0%

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2019 4 4 87.5%
2018 1 3 100%
2017 - 3 33.33%
2016 2 6 75%
2015 2 3 80%
2014 1 3 100%

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2019 12 20 84.38%
2018 11 20 80.65%
2017 9 16 76%
2016 7 15 86.36%
2015 7 11 94.44%
2014 2 4 100%

Matriculats per sexe

Dones Homes