Farmacologia

Codi RUCT : 5601050. Branca : Ciències de la Salut.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2021 13
2020 13
2019 13
2018 9
2017 9
2016 9
2015 9
2014 9

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2021 5 0% 100% 0%
2020 11 9.09% 63.64% 36.36%
2019 8 0% 75% 25%
2018 11 9.09% 81.82% 18.18%
2017 12 0% 66.67% 33.33%
2016 9 0% 88.89% 11.11%
2015 8 0% 100% 0%
2014 7 0% 100% 0%

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2021 50 4% 68% 32%
2020 50 6% 66% 34%
2019 44 4.55% 65.91% 34.09%
2018 41 4.88% 73.17% 26.83%
2017 32 0% 71.88% 28.13%
2016 24 0% 79.17% 20.83%
2015 18 0% 94.44% 5.56%
2014 7 0% 100% 0%

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2021 5 0% 60% 40% 0%
2020 11 36.36% 9.09% 0% 54.55%
2019 8 37.5% 37.5% 0% 25%
2018 11 45.45% 36.36% 9.09% 9.09%
2017 12 33.33% 25% 0% 41.67%
2016 9 100% 0% 0% 0%
2015 8 62.5% 0% 0% 37.5%
2014 7 14.29% 14.29% 14.29% 57.14%

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2021 50 40% 26% 6% 28%
2020 50 46% 22% 2% 30%
2019 44 47.73% 25% 2.27% 25%
2018 41 46.34% 19.51% 7.32% 26.83%
2017 32 46.88% 12.5% 6.25% 34.38%
2016 24 58.33% 4.17% 4.17% 33.33%
2015 18 44.44% 5.56% 5.56% 44.44%
2014 7 14.29% 14.29% 14.29% 57.14%

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2021 5 0%
2020 11 0%
2019 8 0%
2018 11 0%
2017 12 0%
2016 9 0%
2015 8 0%
2014 7 0%

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2021 5 - 20%
2020 10 1 36.36%
2019 4 4 25%
2018 7 4 36.36%
2017 7 5 33.33%
2016 7 2 22.22%
2015 7 1 0%
2014 6 1 14.29%

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2021 36 14 28%
2020 35 15 26%
2019 27 17 25%
2018 27 14 21.95%
2017 21 11 18.75%
2016 18 6 16.67%
2015 14 4 11.11%
2014 6 1 14.29%

Matriculats per sexe

Dones Homes