Llengües i Cultures Romàniques

Codi RUCT : 5601053. Branca : Arts i Humanitats.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2021 7
2020 7
2019 10
2018 10
2017 10
2016 10
2015 10
2014 10

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2021 2 0% 100% 0%
2020 1 0% 100% 0%
2019 1 0% 0% 100%
2018 5 0% 100% 0%
2017 - 0% 0% 0%
2016 6 0% 100% 0%
2015 2 0% 50% 50%
2014 7 28.57% 71.43% 28.57%

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2021 6 0% 100% 0%
2020 7 0% 85.71% 14.29%
2019 11 0% 81.82% 18.18%
2018 15 6.67% 93.33% 6.67%
2017 12 25% 83.33% 16.67%
2016 15 20% 80% 20%
2015 11 27.27% 63.64% 36.36%
2014 7 28.57% 71.43% 28.57%

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2021 2 0% 0% 0% 100%
2020 1 100% 0% 0% 0%
2019 1 0% 100% 0% 0%
2018 5 0% 20% 40% 40%
2017 - 0% 0% 0% 0%
2016 6 0% 33.33% 16.67% 50%
2015 2 0% 0% 0% 100%
2014 7 14.29% 0% 28.57% 57.14%

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2021 6 16.67% 16.67% 0% 66.67%
2020 7 14.29% 14.29% 28.57% 42.86%
2019 11 0% 27.27% 27.27% 45.45%
2018 15 13.33% 20% 26.67% 40%
2017 12 16.67% 16.67% 25% 41.67%
2016 15 13.33% 20% 20% 46.67%
2015 11 18.18% 9.09% 18.18% 54.55%
2014 7 14.29% 0% 28.57% 57.14%

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2021 2 0%
2020 1 0%
2019 1 0%
2018 5 0%
2017 - 0%
2016 6 0%
2015 2 0%
2014 7 0%

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2021 2 - 100%
2020 - 1 0%
2019 1 - 0%
2018 4 1 80%
2017 - - 0%
2016 4 2 83.33%
2015 - 2 100%
2014 6 1 71.43%

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2021 5 1 66.67%
2020 4 3 57.14%
2019 8 3 63.64%
2018 10 5 73.33%
2017 8 4 75%
2016 11 4 73.33%
2015 8 3 72.73%
2014 6 1 71.43%

Matriculats per sexe

Dones Homes