Metodologia de la Recerca Biomèdica i Salut Pública

Codi RUCT : 5601032. Branca : Ciències de la Salut.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2021 15
2020 15
2019 15
2018 10
2017 10
2016 10
2015 9
2014 9

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2021 15 0% 53.33% 46.67%
2020 13 0% 53.85% 46.15%
2019 15 0% 46.67% 53.33%
2018 31 3.23% 83.87% 16.13%
2017 27 3.7% 88.89% 11.11%
2016 22 0% 63.64% 36.36%
2015 24 8.33% 70.83% 29.17%
2014 12 8.33% 33.33% 66.67%

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2021 114 1.75% 55.26% 44.74%
2020 128 1.56% 61.72% 38.28%
2019 136 1.47% 66.91% 33.09%
2018 133 2.26% 72.18% 27.82%
2017 108 2.78% 72.22% 27.78%
2016 78 3.85% 61.54% 38.46%
2015 51 5.88% 58.82% 39.22%
2014 13 7.69% 30.77% 69.23%

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2021 15 40% 13.33% 6.67% 40%
2020 13 7.69% 38.46% 7.69% 46.15%
2019 15 20% 26.67% 0% 53.33%
2018 31 3.23% 38.71% 12.9% 45.16%
2017 27 18.52% 11.11% 3.7% 66.67%
2016 22 22.73% 9.09% 9.09% 59.09%
2015 24 29.17% 16.67% 8.33% 45.83%
2014 12 16.67% 25% 16.67% 41.67%

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2021 114 22.81% 20.18% 6.14% 50.88%
2020 128 19.53% 24.22% 6.25% 50%
2019 136 19.85% 22.79% 5.88% 51.47%
2018 133 21.05% 21.05% 6.77% 51.13%
2017 108 26.61% 17.43% 3.67% 52.29%
2016 78 29.49% 16.67% 6.41% 47.44%
2015 51 37.25% 17.65% 7.84% 37.25%
2014 13 23.08% 23.08% 15.38% 38.46%

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2021 15 0%
2020 13 0%
2019 15 0%
2018 31 0%
2017 27 0%
2016 22 0%
2015 24 0%
2014 12 0%

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2021 10 5 33.33%
2020 5 8 46.15%
2019 8 7 53.33%
2018 20 11 58.06%
2017 21 6 66.67%
2016 13 9 68.18%
2015 17 7 62.5%
2014 9 3 33.33%

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2021 75 39 52.63%
2020 82 46 54.69%
2019 89 47 53.68%
2018 88 45 54.14%
2017 71 37 54.63%
2016 49 29 53.85%
2015 34 17 50.98%
2014 9 4 30.77%

Matriculats per sexe

Dones Homes