Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia

Codi RUCT : 5601033. Branca : Ciències de la Salut.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 12
2022 12
2021 12
2020 12
2019 12
2018 12
2017 12
2016 12
2015 12
2014 12

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 15 0% 80% 20%
2021 21 4.76% 85.71% 14.29%
2020 17 0% 70.59% 29.41%
2019 15 0% 53.33% 46.67%
2018 22 0% 95.45% 4.55%
2017 15 6.67% 80% 20%
2016 17 0% 82.35% 17.65%
2015 21 0% 85.71% 14.29%
2014 10 20% 40% 60%

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 105 0.95% 73.33% 26.67%
2021 102 1.96% 75.49% 24.51%
2020 101 0.99% 77.23% 22.77%
2019 97 1.03% 82.47% 17.53%
2018 106 0.94% 79.25% 20.75%
2017 94 1.06% 77.66% 22.34%
2016 74 0% 74.32% 25.68%
2015 51 1.96% 66.67% 33.33%
2014 19 57.89% 42.11% 57.89%

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 15 13.33% 20% 0% 66.67%
2021 21 14.29% 19.05% 0% 66.67%
2020 17 0% 23.53% 0% 76.47%
2019 15 6.67% 0% 0% 93.33%
2018 22 22.73% 9.09% 4.55% 63.64%
2017 15 20% 13.33% 0% 66.67%
2016 17 47.06% 5.88% 5.88% 41.18%
2015 21 28.57% 19.05% 0% 52.38%
2014 10 0% 10% 0% 90%

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 105 18.1% 13.33% 0.95% 67.62%
2021 102 22.55% 12.75% 0.98% 63.73%
2020 101 30.69% 9.9% 0.99% 58.42%
2019 97 34.02% 10.31% 2.06% 53.61%
2018 106 36.79% 11.32% 1.89% 50%
2017 94 39.36% 11.7% 2.13% 46.81%
2016 74 41.89% 10.81% 1.35% 45.95%
2015 51 33.33% 11.76% 0% 54.9%
2014 19 21.05% 5.26% 0% 73.68%

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2022 15 0%
2021 21 0%
2020 17 0%
2019 15 0%
2018 22 0%
2017 15 6.67%
2016 17 0%
2015 21 0%
2014 10 0%

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2022 10 5 13.33%
2021 19 2 4.76%
2020 14 3 23.53%
2019 12 3 20%
2018 17 5 22.73%
2017 11 4 13.33%
2016 12 5 41.18%
2015 15 6 9.52%
2014 7 3 0%

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2022 80 25 15.24%
2021 81 21 14.71%
2020 79 22 14.85%
2019 72 25 13.4%
2018 74 32 14.15%
2017 62 32 12.77%
2016 51 23 14.86%
2015 36 15 7.84%
2014 11 8 5.26%

Matriculats per sexe

Dones Homes