Sociologia

Codi RUCT : 5600160. Branca : Ciències Socials i Jurídiques.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 15
2022 15
2021 15
2020 15
2019 15
2018 15
2017 15
2016 15
2015 15
2014 15

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 12 33.33% 75% 25%
2021 14 21.43% 92.86% 7.14%
2020 16 43.75% 87.5% 12.5%
2019 14 50% 85.71% 14.29%
2018 15 40% 73.33% 26.67%
2017 10 40% 90% 10%
2016 11 45.45% 72.73% 27.27%
2015 11 36.36% 90.91% 9.09%
2014 10 60% 80% 20%

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 64 39.06% 79.69% 20.31%
2021 60 48.33% 86.67% 13.33%
2020 68 44.12% 83.82% 16.18%
2019 59 42.37% 86.44% 13.56%
2018 56 41.07% 85.71% 14.29%
2017 53 35.85% 90.57% 9.43%
2016 36 41.67% 86.11% 13.89%
2015 28 32.14% 85.71% 14.29%
2014 11 63.64% 81.82% 18.18%

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 12 33.33% 16.67% 33.33% 16.67%
2021 14 21.43% 7.14% 28.57% 42.86%
2020 16 18.75% 18.75% 18.75% 43.75%
2019 14 42.86% 14.29% 7.14% 35.71%
2018 15 46.67% 0% 6.67% 46.67%
2017 10 30% 10% 10% 50%
2016 11 18.18% 9.09% 36.36% 36.36%
2015 11 18.18% 36.36% 9.09% 36.36%
2014 10 70% 0% 10% 20%

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 64 31.25% 9.38% 21.88% 37.5%
2021 60 31.67% 10% 20% 38.33%
2020 68 36.76% 13.24% 14.71% 35.29%
2019 59 42.37% 11.86% 11.86% 33.9%
2018 56 41.07% 8.93% 12.5% 37.5%
2017 53 41.51% 9.43% 13.21% 35.85%
2016 36 47.22% 11.11% 16.67% 25%
2015 28 57.14% 14.29% 7.14% 21.43%
2014 11 72.73% 0% 9.09% 18.18%

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2022 12 0%
2021 14 0%
2020 16 0%
2019 14 0%
2018 15 0%
2017 10 0%
2016 11 0%
2015 11 0%
2014 10 0%

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2022 9 3 33.33%
2021 9 5 64.29%
2020 6 10 68.75%
2019 9 5 71.43%
2018 6 9 60%
2017 6 4 70%
2016 7 4 45.45%
2015 9 2 45.45%
2014 5 5 20%

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2022 38 26 60.94%
2021 32 28 60%
2020 38 30 51.47%
2019 35 24 47.46%
2018 31 25 42.86%
2017 32 21 39.62%
2016 24 12 36.11%
2015 19 9 32.14%
2014 6 5 18.18%

Matriculats per sexe

Dones Homes