Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2019 52 83% 86% 4%
2018 46 80% 88% 9%
2017 34 91% 97% 6%
2016 33 88% 97% 9%
2015 54 93% 96% 4%
2014 91 82% 88% 7%
2013 72 85% 92% 8%
2012 74 82% 87% 5%
2011 50 82% 89% 8%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500239 50
  84%
  86%
  2%
1353 30
  50%
  100%
  50%
2018 2500239 45
  80%
  88%
  9%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2500239 33
  91%
  97%
  6%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 2500239 31
  87%
  96%
  10%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2015 2500239 54
  93%
  96%
  4%
2014 2500239 91
  82%
  88%
  7%
2013 2500239 72
  85%
  92%
  8%
2012 2500239 74
  82%
  87%
  5%
2011 2500239 50
  82%
  89%
  8%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500239 50 2% 8% 24% 50% 14% 2%
1353 30 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2018 2500239 45 2% 0% 40% 38% 11% 9%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500239 33 0% 0% 45% 45% 3% 6%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500239 31 3% 6% 39% 39% 3% 10%
1353 30 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2015 2500239 54 2% 2% 43% 46% 4% 4%
2014 2500239 91 1% 7% 37% 37% 11% 7%
2013 2500239 72 3% 0% 50% 32% 7% 8%
2012 2500239 74 4% 8% 27% 43% 12% 5%
2011 2500239 50 0% 0% 34% 48% 10% 8%