Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2019 52 81% 95% 15%
2018 61 84% 100% 16%
2017 55 78% 98% 20%
2016 42 74% 100% 26%
2015 45 78% 88% 11%
2014 49 78% 97% 20%
2013 119 95% 100% 5%
2012 113 48% 58% 18%
2011 89 42% 49% 15%
2010 72 64% 77% 17%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500239 50
  84%
  100%
  16%
1353 30
  0%
  0%
  0%
2018 2500239 61
  84%
  100%
  16%
2017 2500239 54
  78%
  98%
  20%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 2500239 41
  73%
  100%
  27%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2015 2500239 45
  78%
  88%
  11%
2014 2500239 49
  78%
  97%
  20%
2013 2500239 119
  95%
  100%
  5%
2012 2500239 113
  48%
  58%
  18%
2011 2500239 89
  42%
  49%
  15%
2010 2500239 72
  64%
  77%
  17%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500239 50 4% 4% 36% 40% 0% 16%
1353 30 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2018 2500239 61 2% 3% 21% 57% 0% 16%
2017 2500239 54 4% 4% 28% 43% 2% 20%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500239 41 5% 0% 37% 32% 0% 27%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500239 45 0% 11% 22% 44% 11% 11%
2014 2500239 49 0% 14% 43% 20% 2% 20%
2013 2500239 119 2% 3% 46% 45% 0% 5%
2012 2500239 113 2% 3% 17% 27% 35% 18%
2011 2500239 89 1% 2% 17% 21% 44% 15%
2010 2500239 72 4% 4% 19% 36% 19% 17%