Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2018 28 82% 92% 11%
2016 12 92% 100% 8%
2014 7 71% 83% 14%
2013 1 100% 100% 0%
2012 4 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2018 2500239 26
  81%
  91%
  12%
2500248 1
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 2500239 12
  92%
  100%
  8%
2014 2500239 7
  71%
  83%
  14%
2013 2500239 1
  100%
  100%
  0%
2012 2500239 4
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2018 2500239 26 0% 12% 38% 31% 8% 12%
2500248 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 15 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2016 2500239 12 0% 8% 75% 8% 0% 8%
2014 2500239 7 0% 14% 57% 0% 14% 14%
2013 2500239 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2012 2500239 4 0% 25% 50% 25% 0% 0%