Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 46 93% 96% 2%
2018 52 88% 88% 0%
2017 60 93% 100% 7%
2016 72 79% 89% 11%
2015 62 79% 89% 11%
2014 75 89% 97% 8%
2013 68 85% 100% 15%
2012 62 89% 90% 2%
2011 48 94% 100% 6%
2010 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500241 46
  93%
  96%
  2%
2018 2500241 51
  88%
  88%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2500241 60
  93%
  100%
  7%
2016 2500241 70
  79%
  89%
  11%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2015 2500241 62
  79%
  89%
  11%
2014 2500241 75
  89%
  97%
  8%
2013 2500241 68
  85%
  100%
  15%
2012 2500241 62
  89%
  90%
  2%
2011 2500241 48
  94%
  100%
  6%
2010 2500241 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500241 46 4% 7% 37% 46% 4% 2%
2018 2500241 51 4% 0% 29% 55% 12% 0%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500241 60 5% 2% 40% 47% 0% 7%
2016 2500241 70 3% 6% 29% 41% 10% 11%
1353 30 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500241 62 3% 0% 23% 53% 10% 11%
2014 2500241 75 4% 8% 48% 29% 3% 8%
2013 2500241 68 1% 3% 43% 38% 0% 15%
2012 2500241 62 5% 2% 39% 44% 10% 2%
2011 2500241 48 0% 0% 23% 71% 0% 6%
2010 2500241 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%