Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 32 91% 100% 9%
2018 28 96% 100% 4%
2017 25 100% 100% 0%
2016 20 90% 100% 10%
2015 30 87% 100% 13%
2014 16 100% 100% 0%
2013 15 93% 100% 7%
2012 15 93% 100% 7%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500241 32
  91%
  100%
  9%
2018 2500241 27
  96%
  100%
  4%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2500241 25
  100%
  100%
  0%
2016 2500241 20
  90%
  100%
  10%
2015 2500241 30
  87%
  100%
  13%
2014 2500241 16
  100%
  100%
  0%
2013 2500241 15
  93%
  100%
  7%
2012 2500241 15
  93%
  100%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500241 32 3% 22% 38% 28% 0% 9%
2018 2500241 27 7% 15% 59% 15% 0% 4%
1353 15 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2017 2500241 25 8% 0% 48% 44% 0% 0%
2016 2500241 20 5% 20% 30% 35% 0% 10%
2015 2500241 30 3% 10% 40% 33% 0% 13%
2014 2500241 16 6% 19% 38% 38% 0% 0%
2013 2500241 15 13% 13% 33% 33% 0% 7%
2012 2500241 15 13% 20% 13% 47% 0% 7%