Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 53 96% 98% 2%
2018 56 88% 96% 9%
2017 73 93% 99% 5%
2016 64 86% 93% 8%
2015 45 93% 93% 0%
2014 53 77% 87% 11%
2013 49 90% 100% 10%
2012 45 98% 100% 2%
2011 7 71% 100% 29%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000418 3
  100%
  100%
  0%
2500259 42
  98%
  100%
  2%
1353 120
  88%
  88%
  0%
2018 7000418 1
  100%
  100%
  0%
2500259 39
  92%
  97%
  5%
1355 12
  100%
  100%
  0%
1353 210
  71%
  91%
  21%
2017 2500259 42
  93%
  98%
  5%
1355 24
  100%
  100%
  0%
1353 360
  92%
  100%
  8%
1354 9
  100%
  100%
  0%
2016 2500259 2
  0%
  0%
  100%
1353 315
  90%
  95%
  5%
2015 2500259 45
  93%
  93%
  0%
2014 2500259 53
  77%
  87%
  11%
2013 2500259 49
  90%
  100%
  10%
2012 2500259 45
  98%
  100%
  2%
2011 2500259 7
  71%
  100%
  29%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000418 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2500259 42 5% 19% 60% 14% 0% 2%
1353 120 0% 13% 63% 13% 13% 0%
2018 7000418 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500259 39 0% 8% 46% 38% 3% 5%
1355 12 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 210 14% 7% 36% 14% 7% 21%
2017 2500259 42 0% 7% 57% 29% 2% 5%
1355 24 0% 0% 50% 50% 0% 0%
1353 360 0% 8% 54% 29% 0% 8%
1354 9 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500259 2 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 315 0% 14% 48% 29% 5% 5%
2015 2500259 45 4% 4% 60% 24% 7% 0%
2014 2500259 53 0% 6% 28% 43% 11% 11%
2013 2500259 49 4% 6% 39% 41% 0% 10%
2012 2500259 45 2% 11% 53% 31% 0% 2%
2011 2500259 7 0% 0% 14% 57% 0% 29%