Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 80 96% 97% 1%
2018 30 97% 100% 3%
2017 22 82% 95% 14%
2016 47 98% 98% 0%
2015 32 88% 97% 9%
2014 23 96% 96% 0%
2013 22 77% 100% 23%
2012 17 47% 89% 47%
2011 18 72% 93% 22%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500259 21
  90%
  95%
  5%
2503778 48
  100%
  100%
  0%
1353 165
  91%
  91%
  0%
2018 2500259 28
  96%
  100%
  4%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2017 2500259 17
  88%
  94%
  6%
1353 75
  60%
  100%
  40%
2016 2500259 2
  100%
  100%
  0%
1353 30
  100%
  100%
  0%
1354 9
  100%
  100%
  0%
2015 2500259 32
  88%
  97%
  9%
2014 2500259 23
  96%
  96%
  0%
2013 2500259 22
  77%
  100%
  23%
2012 2500259 17
  47%
  89%
  47%
2011 2500259 18
  72%
  93%
  22%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500259 21 5% 0% 71% 14% 5% 5%
2503778 48 0% 0% 92% 8% 0% 0%
1353 165 0% 0% 64% 27% 9% 0%
2018 2500259 28 7% 29% 50% 11% 0% 4%
1353 30 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2017 2500259 17 12% 41% 29% 6% 6% 6%
1353 75 0% 20% 40% 0% 0% 40%
2016 2500259 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
1353 30 0% 0% 50% 50% 0% 0%
1354 9 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500259 32 0% 0% 66% 22% 3% 9%
2014 2500259 23 9% 9% 43% 35% 4% 0%
2013 2500259 22 5% 9% 32% 32% 0% 23%
2012 2500259 17 0% 18% 6% 24% 6% 47%
2011 2500259 18 6% 6% 33% 28% 6% 22%