Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 85 82% 97% 15%
2018 86 77% 90% 15%
2017 97 76% 100% 24%
2016 83 89% 99% 10%
2015 81 85% 100% 15%
2014 82 79% 92% 13%
2013 80 84% 97% 14%
2012 87 84% 100% 16%
2011 77 66% 100% 34%
2010 77 75% 100% 25%
2009 80 76% 92% 18%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500256 85
  82%
  97%
  15%
2018 2500256 80
  76%
  90%
  15%
1353 90
  83%
  100%
  17%
2017 2500256 89
  78%
  100%
  22%
1353 120
  62%
  100%
  38%
2016 2500256 80
  89%
  99%
  10%
1353 45
  100%
  100%
  0%
2015 2500256 81
  85%
  100%
  15%
2014 2500256 82
  79%
  92%
  13%
2013 2500256 80
  84%
  97%
  14%
2012 2500256 87
  84%
  100%
  16%
2011 2500256 77
  66%
  100%
  34%
2010 2500256 77
  75%
  100%
  25%
2009 2500256 80
  76%
  92%
  18%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500256 85 5% 18% 39% 21% 2% 15%
2018 2500256 80 4% 33% 36% 4% 9% 15%
1353 90 17% 17% 33% 17% 0% 17%
2017 2500256 89 2% 9% 45% 21% 0% 22%
1353 120 0% 25% 25% 13% 0% 38%
2016 2500256 80 4% 9% 58% 19% 1% 10%
1353 45 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2015 2500256 81 5% 10% 62% 9% 0% 15%
2014 2500256 82 5% 23% 43% 9% 7% 13%
2013 2500256 80 4% 4% 60% 16% 3% 14%
2012 2500256 87 5% 1% 66% 13% 0% 16%
2011 2500256 77 5% 0% 45% 16% 0% 34%
2010 2500256 77 4% 22% 47% 3% 0% 25%
2009 2500256 80 4% 5% 56% 11% 6% 18%