Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 56 95% 96% 2%
2018 54 100% 100% 0%
2017 57 95% 98% 4%
2016 61 100% 100% 0%
2015 70 100% 100% 0%
2014 70 100% 100% 0%
2013 48 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2501231 55
  96%
  98%
  2%
1353 15
  0%
  0%
  0%
2018 2501231 51
  100%
  100%
  0%
1353 45
  100%
  100%
  0%
2017 2501231 55
  95%
  98%
  4%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2016 2501231 60
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2015 2501231 70
  100%
  100%
  0%
2014 2501231 70
  100%
  100%
  0%
2013 2501231 48
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2501231 55 4% 5% 75% 13% 2% 2%
1353 15 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2018 2501231 51 4% 43% 37% 16% 0% 0%
1353 45 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2501231 55 4% 33% 38% 20% 2% 4%
1353 30 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2016 2501231 60 5% 13% 63% 18% 0% 0%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2501231 70 4% 59% 29% 9% 0% 0%
2014 2501231 70 4% 50% 44% 1% 0% 0%
2013 2501231 48 4% 27% 69% 0% 0% 0%