Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 98 99% 99% 0%
2018 111 95% 95% 1%
2017 106 94% 97% 3%
2016 110 92% 93% 1%
2015 118 94% 97% 3%
2014 92 90% 91% 1%
2013 77 97% 100% 3%
2012 68 99% 99% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000351 16
  100%
  100%
  0%
2502444 82
  99%
  99%
  0%
2018 7000351 18
  100%
  100%
  0%
2502444 74
  92%
  93%
  1%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2502444 87
  93%
  96%
  3%
2016 2502444 93
  90%
  91%
  1%
2015 2502444 108
  94%
  97%
  4%
2014 2502444 92
  90%
  91%
  1%
2013 2502444 77
  97%
  100%
  3%
2012 2502444 68
  99%
  99%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000351 16 13% 0% 69% 19% 0% 0%
2502444 82 0% 5% 49% 45% 1% 0%
2018 7000351 18 0% 6% 89% 6% 0% 0%
2502444 74 4% 1% 35% 51% 7% 1%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2502444 87 0% 3% 28% 61% 3% 3%
2016 2502444 93 0% 1% 34% 55% 9% 1%
2015 2502444 108 0% 0% 41% 53% 3% 4%
2014 2502444 92 0% 1% 32% 58% 9% 1%
2013 2502444 77 0% 1% 26% 70% 0% 3%
2012 2502444 68 0% 7% 26% 65% 1% 0%