Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 20 90% 100% 10%
2018 30 100% 100% 0%
2017 36 94% 97% 3%
2016 49 98% 98% 0%
2015 32 94% 97% 3%
2014 24 92% 92% 0%
2013 42 100% 100% 0%
2012 11 91% 100% 9%
2011 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2502443 20
  90%
  100%
  10%
2018 2502443 30
  100%
  100%
  0%
2017 2502443 34
  94%
  97%
  3%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2016 2502443 47
  98%
  98%
  0%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2015 2502443 32
  94%
  97%
  3%
2014 2502443 24
  92%
  92%
  0%
2013 2502443 42
  100%
  100%
  0%
2012 2502443 11
  91%
  100%
  9%
2011 2502443 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2502443 20 5% 25% 50% 10% 0% 10%
2018 2502443 30 3% 20% 53% 23% 0% 0%
2017 2502443 34 3% 15% 41% 35% 3% 3%
1353 30 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2502443 47 6% 21% 57% 13% 2% 0%
1353 30 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2502443 32 3% 0% 50% 41% 3% 3%
2014 2502443 24 0% 0% 63% 29% 8% 0%
2013 2502443 42 2% 14% 67% 17% 0% 0%
2012 2502443 11 9% 0% 55% 27% 0% 9%
2011 2502443 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%