Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2018 29 97% 100% 3%
2017 50 96% 100% 4%
2016 32 97% 100% 3%
2015 26 96% 100% 4%
2014 20 100% 100% 0%
2013 35 94% 100% 6%
2012 12 92% 92% 0%
2011 3 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2018 2502443 27
  96%
  100%
  4%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2017 2502443 49
  96%
  100%
  4%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 2502443 32
  97%
  100%
  3%
2015 2502443 26
  96%
  100%
  4%
2014 2502443 20
  100%
  100%
  0%
2013 2502443 35
  94%
  100%
  6%
2012 2502443 12
  92%
  92%
  0%
2011 2502443 3
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2018 2502443 27 7% 11% 63% 15% 0% 4%
1353 30 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2502443 49 4% 10% 63% 18% 0% 4%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2502443 32 3% 31% 44% 19% 0% 3%
2015 2502443 26 8% 38% 42% 8% 0% 4%
2014 2502443 20 5% 25% 50% 20% 0% 0%
2013 2502443 35 3% 23% 51% 17% 0% 6%
2012 2502443 12 0% 25% 67% 0% 8% 0%
2011 2502443 3 0% 0% 0% 100% 0% 0%