Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 71 99% 100% 1%
2018 66 100% 100% 0%
2017 67 100% 100% 0%
2015 72 99% 100% 1%
2014 80 99% 100% 1%
2013 69 100% 100% 0%
2012 79 95% 100% 5%
2011 33 97% 100% 3%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500892 70
  100%
  100%
  0%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2018 2500892 66
  100%
  100%
  0%
2017 2500892 67
  100%
  100%
  0%
2015 2500892 72
  99%
  100%
  1%
2014 2500892 80
  99%
  100%
  1%
2013 2500892 69
  100%
  100%
  0%
2012 2500892 79
  95%
  100%
  5%
2011 2500892 33
  97%
  100%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500892 70 1% 24% 74% 0% 0% 0%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 2500892 66 3% 5% 91% 2% 0% 0%
2017 2500892 67 0% 0% 88% 12% 0% 0%
2015 2500892 72 0% 0% 90% 8% 0% 1%
2014 2500892 80 0% 0% 59% 40% 0% 1%
2013 2500892 69 0% 0% 51% 49% 0% 0%
2012 2500892 79 0% 0% 59% 35% 0% 5%
2011 2500892 33 0% 0% 45% 52% 0% 3%