Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 267 100% 100% 0%
2018 336 99% 100% 1%
2017 265 99% 100% 1%
2016 294 99% 100% 1%
2015 310 98% 100% 2%
2014 333 99% 100% 1%
2013 253 99% 99% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2502442 267
  100%
  100%
  0%
2018 2502442 336
  99%
  100%
  1%
2017 2502442 265
  99%
  100%
  1%
2016 2502442 292
  100%
  100%
  0%
1353 30
  50%
  100%
  50%
2015 2502442 310
  98%
  100%
  2%
2014 2502442 333
  99%
  100%
  1%
2013 2502442 253
  99%
  99%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2502442 267 3% 77% 20% 0% 0% 0%
2018 2502442 336 4% 26% 68% 1% 0% 1%
2017 2502442 265 5% 25% 66% 3% 0% 1%
2016 2502442 292 5% 21% 64% 10% 0% 0%
1353 30 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2015 2502442 310 4% 10% 67% 17% 0% 2%
2014 2502442 333 5% 13% 75% 7% 0% 1%
2013 2502442 253 3% 12% 72% 11% 1% 0%