UAB

Grau en Història de l'Art

Dades DGU
  • GRAU00000038 Graduat en Història de l'Art
Crèdits: 240
Coordinació: Rueda Roige, Francesc Josep

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2019 83% 93% 11%
2018 78% 89% 13%
2017 78% 89% 12%
2016 78% 90% 14%
2015 84% 93% 10%
2014 86% 93% 8%
2013 81% 88% 9%
2012 76% 85% 10%
2011 72% 83% 13%
2010 71% 86% 17%
2009 70% 87% 20%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2019 3% 14% 44% 31% 7%
2018 3% 12% 36% 38% 11%
2017 3% 11% 35% 40% 11%
2016 3% 11% 40% 36% 10%
2015 3% 11% 42% 37% 7%
2014 2% 11% 41% 39% 7%
2013 2% 7% 37% 42% 12%
2012 3% 8% 33% 40% 15%
2011 2% 6% 31% 45% 17%
2010 2% 5% 32% 46% 14%
2009 1% 2% 32% 52% 13%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
101252 Antropologia dels sistemes de sexe/gènere 2 0 0 0 2 0 0 100% 100% 0%
100379 Arqueologia de les dones 2 0 1 1 0 0 0 100% 100% 0%
100554 Arquitectura medieval: imatge i funció 18 1 8 9 0 0 0 100% 100% 0%
100562 Art a Europa dels segles IV a X 54 1 4 16 26 5 2 87% 90% 4%
100576 Art antic de l'Àsia Menor 61 1 3 14 22 13 7 67% 75% 11%
100548 Art barroc 50 2 2 18 20 0 8 84% 100% 16%
100574 Art barroc a Espanya 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100563 Art bizantí 48 2 7 25 11 1 2 94% 98% 4%
104558 Art de Cultures del Món I. El Japó, l'Àfrica i Oceania 30 2 6 14 7 0 1 97% 100% 3%
104559 Art de Cultures del Món II. L'Índia i la Xina 31 2 6 18 3 0 2 94% 100% 6%
100551 Art del segle XIX 50 3 3 15 17 7 5 76% 84% 10%
100547 Art del segle XVIII 49 2 4 21 19 1 2 94% 98% 4%
100572 Art del segle XVIII a Espanya 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100550 Art del segle XX 87 4 6 33 17 0 27 69% 100% 31%
100575 Art egipci 102 6 11 29 30 4 22 75% 95% 22%
100561 Art gòtic 45 1 12 15 14 2 1 93% 95% 2%
100427 Art grec 52 1 2 20 24 1 4 90% 98% 8%
100549 Art i cultura visual contemporània 48 3 10 33 2 0 0 100% 100% 0%
104560 Art i Gènere 37 1 14 19 0 1 2 92% 97% 5%
100559 Art i pensament 50 0 8 12 26 2 2 92% 96% 4%
100565 Art precolombí de la zona andina 29 2 14 12 1 0 0 100% 100% 0%
100546 Art renaixentista (segle XV a Itàlia) 54 2 0 17 16 11 8 65% 76% 15%
100545 Art renaixentista (segle XVI) 50 1 4 12 25 7 1 84% 86% 2%
100571 Art renaixentista a Espanya 13 0 2 4 7 0 0 100% 100% 0%
100426 Art romà 54 1 5 24 17 2 5 87% 96% 9%
100560 Art romànic 52 4 1 10 28 6 2 84% 88% 4%
103395 Arts i Literatura Italianes 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100536 Arts sumptuàries a l'edat mitjana 20 0 2 8 7 0 3 85% 100% 15%
103394 Cine i Literatura Italians 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100411 Civilització de Grècia 1 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
100410 Civilització de Roma 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
103101 Comunicació i Estudis de Gènere 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100542 Conceptes fonamentals de patrimoni artístic i museografia 49 0 15 28 3 0 3 94% 100% 6%
100348 Conquesta i colonització d'amèrica (segles XVI-XVIII) 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100558 Crítica de l'art 48 2 6 32 6 0 2 96% 100% 4%
100015 Cultura Clàssica I 2 0 0 2 0 0 0 100% 100% 0%
100016 Cultura Clàssica II 2 0 0 1 1 0 0 100% 100% 0%
103393 Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
101601 Desenvolupament local i territori 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
103563 Els Clàssics en la Cultura Contemporània 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100018 Expressió Escrita Llengua Catalana 43 2 3 20 14 2 2 91% 95% 5%
100019 Expressió Escrita Llengua Espanyola 39 1 4 21 7 0 6 85% 100% 15%
100564 Fotografia i cinema: classicisme i postmodernitat 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
101597 Geografia i gènere 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100557 Gestió del patrimoni artístic 22 0 3 17 1 0 1 95% 100% 5%
100218 Grans temes de la història 83 2 9 41 11 0 20 76% 100% 24%
100368 Història de les dones a l'edat mitjana 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100556 Història del col·leccionisme  14 0 1 5 2 5 0 62% 62% 0%
100369 Història i gènere a l'antiguitat 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100370 Història i gènere a l'època moderna 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100371 Història i gènere als segles contemporanis 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100541 Iconografia 115 2 12 34 15 42 10 55% 60% 9%
100038 Idioma Modern I (Alemany) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100036 Idioma Modern I (Anglès) 4 0 0 0 3 1 0 75% 75% 0%
100037 Idioma Modern I (Francès) 2 0 0 1 0 1 0 50% 50% 0%
100039 Idioma Modern I (Italià) 7 0 1 2 1 3 0 57% 57% 0%
100047 Idioma Modern II (Alemany) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100045 Idioma Modern II (Anglès) 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100046 Idioma Modern II (Francès) 2 0 0 2 0 0 0 100% 100% 0%
100048 Idioma Modern II (Italià) 6 0 0 3 1 0 2 67% 100% 33%
100010 Introducció a l'Antropologia Social i Cultural 86 0 4 50 22 2 8 88% 97% 9%
100292 Introducció als problemes de la filosofia 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
102355 Investigació Comercial I 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100540 La història de l'art: objecte i fonaments 54 1 9 11 26 0 7 87% 100% 13%
100293 Lectura de textos filosòfics 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100539 Lèxic i tècniques de l'art i de l'arquitectura 88 4 9 48 6 3 18 76% 96% 20%
100271 Literatura comparada 81 1 5 20 29 1 25 68% 98% 31%
100263 Literatura, gèneres i sexualitats 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100555 Mercat de l'art i difusió del patrimoni artístic 30 1 6 21 2 0 0 100% 100% 0%
100303 Metafísica 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100422 Mitologia i literatura 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100055 Museologia 15 0 3 11 0 0 1 93% 100% 7%
100533 Música, història i societat 87 0 0 20 45 18 4 75% 78% 5%
100579 Obres i debat de l'art actual 16 0 1 7 7 1 0 94% 94% 0%
100262 Pensament literari 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%
100552 Pràctiques professionals de gestió del patrimoni artístic 11 0 7 3 0 0 0 100% 100% 0%
100570 Romànic hispànic 18 1 5 5 5 0 2 89% 100% 11%
101137 Sociologia de la comunicació 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100538 Teoria de l'art 83 4 3 18 45 4 9 84% 95% 11%
100243 Teoria i anàlisi de la poesia 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%
100242 Teoria i anàlisi del teatre 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100544 Teoria i llenguatge del cinema 45 1 14 24 1 0 5 89% 100% 11%
100254 Teoria i pràctica de la literatura comparada 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100569 Teories artístiques contemporànies 18 1 5 5 6 0 1 94% 100% 6%
100535 Treball de fi de grau 37 1 15 15 1 0 5 86% 100% 14%