UAB

Grau en Estudis Anglesos

Dades DGU
  • GRAU00000073 Graduat en Estudis Anglesos
Crèdits: 240
Coordinació: Gassiot Ballbe, Ermengol

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2019 83% 88% 6%
2018 81% 88% 8%
2017 78% 85% 8%
2016 77% 83% 7%
2015 79% 86% 9%
2014 76% 84% 9%
2013 77% 83% 7%
2012 79% 86% 8%
2011 72% 81% 10%
2010 77% 85% 9%
2009 68% 78% 13%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2019 3% 9% 41% 35% 12%
2018 3% 7% 40% 37% 12%
2017 2% 7% 38% 37% 15%
2016 2% 7% 35% 39% 17%
2015 2% 5% 36% 42% 14%
2014 3% 5% 35% 41% 16%
2013 2% 6% 34% 41% 17%
2012 2% 7% 33% 43% 14%
2011 2% 5% 28% 47% 19%
2010 2% 5% 31% 48% 15%
2009 2% 3% 28% 45% 22%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
100199 Adquisició de la llengua anglesa 25 2 1 7 14 0 1 96% 100% 4%
100196 Adquisició del llenguatge 7 0 2 3 1 0 1 86% 100% 14%
100215 Anglès per a finalitats específiques 24 1 2 21 0 0 0 100% 100% 0%
100427 Art grec 2 1 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100426 Art romà 2 1 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
103395 Arts i Literatura Italianes 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100275 Bases biològiques del llenguatge 4 0 0 3 0 0 1 75% 100% 25%
103394 Cine i Literatura Italians 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100410 Civilització de Roma 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100015 Cultura Clàssica I 3 0 1 2 0 0 0 100% 100% 0%
100016 Cultura Clàssica II 2 0 1 1 0 0 0 100% 100% 0%
103385 Cultura i Societat Gallegues 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100208 Estudis culturals en anglès 38 2 7 27 2 0 0 100% 100% 0%
100206 Estudis postcolonials en anglès 26 2 1 13 9 0 1 96% 100% 4%
100260 Factors individuals en l'aprenentatge 26 0 2 22 2 0 0 100% 100% 0%
100227 Fonètica i fonologia angleses I 97 1 0 14 33 39 10 49% 55% 10%
100226 Fonètica i fonologia angleses II 104 0 3 21 43 20 15 66% 77% 14%
100225 Gramàtica anglesa 79 0 0 19 37 17 6 71% 77% 8%
103410 Gramàtica Descriptiva Anglesa 97 2 4 25 32 28 6 65% 69% 6%
100219 Grans temes de la filosofia 81 2 15 33 24 0 7 91% 100% 9%
100218 Grans temes de la història 85 3 8 53 10 2 9 87% 97% 11%
100211 Història de la cultura alemanya 9 1 0 7 0 0 1 89% 100% 11%
100193 Història de la llengua anglesa I 93 4 1 12 49 20 6 72% 77% 6%
100192 Història de la llengua anglesa II 92 4 3 27 50 3 5 91% 97% 5%
100217 Història i cultura de les Illes Britàniques 80 2 4 28 34 8 4 85% 89% 5%
100191 Història i cultura dels Estats Units 86 2 1 26 36 17 4 76% 79% 5%
103384 Història Social de la Llengua Gallega 1 1 0 0 0 0 0 100% 100% 0%
100038 Idioma Modern I (Alemany) 11 1 4 5 0 1 0 91% 91% 0%
100040 Idioma Modern I (Èuscar) 2 0 1 1 0 0 0 100% 100% 0%
100037 Idioma Modern I (Francès) 5 1 1 2 1 0 0 100% 100% 0%
100041 Idioma Modern I (Gallec) 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100039 Idioma Modern I (Italià) 10 0 2 6 2 0 0 100% 100% 0%
104088 Idioma Modern I (Romanès) 3 0 2 1 0 0 0 100% 100% 0%
100047 Idioma Modern II (Alemany) 11 1 5 4 0 0 1 91% 100% 9%
100046 Idioma Modern II (Francès) 4 0 3 1 0 0 0 100% 100% 0%
100050 Idioma Modern II (Gallec) 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100048 Idioma Modern II (Italià) 8 0 0 7 1 0 0 100% 100% 0%
104089 Idioma Modern II (Romanès) 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100205 Idioma modern III (alemany) 3 0 0 2 1 0 0 100% 100% 0%
103392 Idioma Modern III (Italià) 2 0 1 0 1 0 0 100% 100% 0%
100204 Idioma modern IV (alemany) 3 0 1 2 0 0 0 100% 100% 0%
103391 Idioma Modern IV (Italià) 2 0 1 1 0 0 0 100% 100% 0%
100228 Introducció a la lingüística 87 3 9 26 41 6 2 91% 93% 2%
100210 Literatura alemanya i cinema 8 0 0 7 1 0 0 100% 100% 0%
100238 Literatura anglesa contemporània 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100249 Literatura anglesa del Renaixement i de la Il·lustració 67 5 9 34 14 3 2 93% 95% 3%
100270 Literatura anglesa del segle XX 82 3 1 22 29 16 11 67% 77% 13%
100271 Literatura comparada 86 6 5 21 28 9 17 70% 87% 20%
100255 Literatura comparada i estudis culturals 6 0 0 0 3 3 0 50% 50% 0%
100209 Literatura contemporània en llengua alemanya 9 0 0 8 0 0 1 89% 100% 11%
100250 Literatura del romanticisme anglès 78 0 10 60 0 0 8 90% 100% 10%
103386 Literatura Gallega 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100237 Literatura nord-americana contemporània 21 0 3 8 10 0 0 100% 100% 0%
100248 Literatura nord-americana del segle XIX 86 4 2 24 32 12 12 72% 84% 14%
100247 Literatura nord-americana moderna 87 1 12 24 44 4 2 93% 95% 2%
100246 Literatura victoriana 76 1 10 46 12 5 2 91% 93% 3%
100263 Literatura, gèneres i sexualitats 1 1 0 0 0 0 0 100% 100% 0%
100224 Llengua comparada 65 3 5 25 24 7 1 88% 89% 2%
100222 Llengua estrangera, alemany 28 1 0 14 7 3 3 79% 88% 11%
100220 Llengua estrangera, italià 23 0 0 4 12 7 0 70% 70% 0%
100221 Llengua estrangera: francès 35 2 3 17 8 1 4 86% 97% 11%
100274 Llenguatge, cultura i cognició 4 0 0 3 1 0 0 100% 100% 0%
100422 Mitologia i literatura 3 0 1 2 0 0 0 100% 100% 0%
100421 Mitologia i religió 2 0 0 2 0 0 0 100% 100% 0%
100190 Morfologia, lexicologia i semàntica 26 1 7 8 8 1 1 92% 96% 4%
100245 Orígens de la literatura anglesa 70 0 11 32 20 6 1 90% 91% 1%
100262 Pensament literari 6 0 0 1 4 0 1 83% 100% 17%
100216 Pràctiques externes 20 0 13 6 1 0 0 100% 100% 0%
100189 Pragmàtica 18 0 1 9 7 1 0 94% 94% 0%
100267 Prosa en anglès 26 0 5 15 5 1 0 96% 96% 0%
100688 Qüestions de gramàtica comparada 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100239 Semàntica i pragmàtica 1 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
100266 Shakespeare i el seu temps 10 0 1 5 4 0 0 100% 100% 0%
100223 Sintaxi anglesa 80 1 4 25 38 4 7 86% 94% 9%
100188 Sintaxi anglesa avançada 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100195 Sociolingüística 1 1 0 0 0 0 0 100% 100% 0%
100197 Sociolingüística anglesa 11 2 0 3 6 0 0 100% 100% 0%
100244 Teoria i anàlisi de la narrativa 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100243 Teoria i anàlisi de la poesia 3 0 0 2 1 0 0 100% 100% 0%
100242 Teoria i anàlisi del teatre 7 0 0 3 3 0 1 86% 100% 14%
100588 Teoria i història de la representació teatral 3 0 0 3 0 0 0 100% 100% 0%
100254 Teoria i pràctica de la literatura comparada 7 0 0 2 3 0 2 71% 100% 29%
100272 Tipologia lingüística 2 0 0 0 2 0 0 100% 100% 0%
100253 Tradició literària occidental I 2 0 0 0 2 0 0 100% 100% 0%
100252 Tradició literària occidental II 5 0 1 1 3 0 0 100% 100% 0%
100214 Traducció 53 2 0 23 28 0 0 100% 100% 0%
100251 Treball de fi de grau 49 4 14 24 6 0 1 98% 100% 2%
100234 Ús de la llengua anglesa I 80 1 1 36 13 28 1 64% 65% 1%
100233 Ús de la llengua anglesa II 97 3 1 62 19 6 6 88% 93% 6%
100232 Ús de la llengua anglesa: expressió escrita avançada 76 1 5 24 33 9 4 83% 88% 5%
100231 Ús de la llengua anglesa: expressió oral avançada 78 1 5 24 34 9 3 84% 88% 4%
103409 Usos Bàsics de la Llengua Anglesa 82 2 3 28 29 14 6 76% 82% 7%