Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2021 83.61% 77.53%
2020 84.73% 79.08%
2019 80% 76.58%
2018 76.02% 76.02%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats