UAB

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 94% 99% 5%
2020 96% 98% 2%
2019 89% 95% 7%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 3 15 59 21 1
2020 4 16 58 20 2
2019 3 11 54 27 5
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
105796 Bases per Al Disseny de Projectes d'Intervenció Socioeducativa i Plans d'Igualtat 56 3 18 32 1 0 2 96% 100% 4%
105802 Ciència i Gènere 56 1 2 35 15 0 3 95% 100% 5%
105789 Construcció Psicosocial de les Identitats i Diversitats 59 3 10 42 0 0 4 93% 100% 7%
105813 Delicte i Dones 7 1 5 0 1 0 0 100% 100% 0%
105786 Dret Antidiscriminatori 63 1 3 32 16 4 7 83% 93% 11%
105804 Economia i Desigualtat de Gènere 76 2 4 35 30 3 2 93% 96% 3%
105791 Educació i Gènere 62 3 18 35 1 1 4 92% 98% 6%
105795 Eines per a l'Anàlisi Social 67 2 0 25 31 0 9 87% 100% 13%
105816 El Cos Com a Arxiu Cultural 47 2 7 34 3 0 1 98% 100% 2%
105818 El Patrimoni en Clau de Gènere 31 2 8 18 2 1 0 97% 97% 0%
105815 Estudis Culturals amb Perspectiva de Gènere 66 1 15 40 10 0 0 100% 100% 0%
105812 Gènere, Espais i Vida Quotidiana 55 0 1 39 14 0 1 98% 100% 2%
105792 Gènere, Famílies i Institucions Educatives 69 4 19 43 1 0 2 97% 100% 3%
105797 Gènere i Mitjans de Comunicació 66 1 4 44 17 0 0 100% 100% 0%
105811 Globalització i Gènere 28 0 6 17 2 3 0 89% 89% 0%
105803 Història Contemporània de les Dones 35 3 1 20 9 0 2 94% 100% 6%
105793 Història del Feminisme en l'Educació 62 3 11 40 2 0 6 90% 100% 10%
105808 Identitat, Diferència i Desigualtat 67 2 2 43 18 0 2 97% 100% 3%
105798 Llengua i Gènere 62 1 2 24 31 1 3 94% 98% 5%
105822 Pràctiques Externes 48 1 31 13 0 2 1 94% 96% 2%
105790 Principis Bàsics d'Antropologia Social i Cultural 61 2 0 38 17 1 3 93% 98% 5%
105794 Principis Bàsics de Sociologia 63 3 2 40 12 0 6 90% 100% 10%
105800 Principis de la Teoria de Gènere 59 3 4 31 13 1 7 86% 98% 12%
105787 Protecció Internacional i Europea Dels Drets de les Dones 67 2 2 33 28 2 0 97% 97% 0%
105819 Psicologia, Salut i Sistema de Gènere 67 3 4 51 7 0 2 97% 100% 3%
105788 Relacions de Gènere en el Dret 68 3 10 32 19 2 2 94% 97% 3%
105810 Relacions de Gènere en les Societats No Occidentals 26 0 1 10 11 1 3 85% 96% 12%
105805 Relacions Laborals, Drets Laborals i Gènere 68 1 0 45 19 0 3 96% 100% 4%
105817 Representacions Socioculturals de la Masculinitat 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
105809 Seminari Interdisciplinari: Debats Crítics Actuals 8 0 2 5 0 0 1 88% 100% 12%
105807 Sociologia del Gènere 68 1 27 38 2 0 0 100% 100% 0%
105801 Teoria i Crítica Feminista 61 3 22 27 4 0 5 92% 100% 8%
105821 Treball de Final de Grau 47 1 20 15 1 0 10 79% 100% 21%
105806 Treball, Economia i Gènere 4 0 0 2 1 0 1 75% 100% 25%
105814 Violències Masclistes 35 0 6 27 1 1 0 97% 97% 0%
105820 Violències Socioafectives i Salut Psicològica 40 0 0 22 17 0 1 98% 100% 2%