UAB

Màster Universitari en Estudis Teatrals ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000612 Màster Universitari en Estudis Teatrals
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2013 67% 100% 33%
2012 90% 100% 10%
2011 94% 100% 6%
2010 81% 98% 18%
2009 90% 98% 8%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2013 0% 25% 50% 25% 0%
2012 4% 22% 66% 9% 0%
2011 3% 26% 59% 12% 0%
2010 5% 22% 65% 7% 2%
2009 2% 22% 55% 19% 2%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np