UAB

Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població

Dades DGU
  • DGU000001127 Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 100% 100% 0%
2020 99% 100% 1%
2019 97% 99% 2%
2018 97% 100% 3%
2017 92% 99% 7%
2016 95% 100% 5%
2015 88% 99% 11%
2014 100% 100% 0%
2013 99% 100% 1%
2012 99% 100% 1%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 0% 33% 67% 0% 0%
2020 5% 60% 33% 2% 0%
2019 5% 49% 42% 3% 1%
2018 5% 39% 52% 3% 0%
2017 5% 30% 54% 9% 1%
2016 5% 34% 58% 3% 0%
2015 11% 52% 32% 4% 1%
2014 9% 39% 51% 1% 0%
2013 2% 51% 46% 1% 0%
2012 5% 35% 60% 0% 0%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
42513 Planejament Territorial 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
42518 Treball de Fi de Màster 2 0 1 1 0 0 0 100% 100% 0%