UAB

Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Químiques ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000119 Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Químiques
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2013 100% 100% 0%
2012 100% 100% 0%
2011 100% 100% 0%
2010 99% 100% 1%
2009 100% 100% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2013 2% 66% 30% 1% 0%
2012 0% 50% 33% 17% 0%
2011 6% 54% 39% 2% 0%
2010 4% 34% 58% 3% 0%
2009 6% 39% 54% 2% 0%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np