UAB

Màster Universitari en Dret Empresarial ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000491 Màster Universitari en Dret Empresarial
Crèdits: 60
Coordinació: Martinez Jimenez, Maria Isabel

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2013 100% 100% 0%
2012 96% 99% 3%
2011 99% 100% 1%
2010 90% 100% 10%
2009 93% 100% 7%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2013 0% 0% 100% 0% 0%
2012 1% 12% 66% 20% 1%
2011 1% 18% 56% 25% 0%
2010 3% 7% 66% 24% 0%
2009 4% 12% 60% 23% 0%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np