UAB

Grau en Ciència Política i Gestió Pública

Dades DGU
  • GRAU00000167 Graduat en Ciència Política i Gestió Pública
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 86% 93% 7%
2020 88% 93% 5%
2019 89% 94% 5%
2018 86% 91% 6%
2017 83% 89% 8%
2016 69% 88% 22%
2015 83% 90% 8%
2014 82% 90% 8%
2013 79% 87% 9%
2012 80% 87% 9%
2011 74% 83% 12%
2010 72% 84% 15%
2009 67% 81% 17%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 2 6 42 42 7
2020 2 7 49 34 7
2019 2 6 48 37 6
2018 2 5 38 44 9
2017 2 3 36 47 11
2016 2 8 40 38 12
2015 3 5 36 47 10
2014 2 4 32 51 10
2013 3 6 32 46 13
2012 2 4 29 51 13
2011 2 3 29 49 17
2010 2 4 25 53 16
2009 2 2 21 56 19
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
101114 Administració i Polítiques Públiques 75 2 4 31 30 3 5 89% 96% 7%
101113 Anàlisi de les Polítiques Públiques 28 0 1 13 12 1 1 93% 96% 4%
101097 Anàlisi de Polítiques Exteriors 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%
101076 Anàlisi Electoral 37 1 5 13 17 0 1 97% 100% 3%
101096 Anàlisi i Resolució de Conflictes 36 0 1 15 15 2 3 86% 94% 8%
101106 Anglès per a les Ciències Socials 87 3 5 33 33 7 6 85% 91% 7%
101100 Ciència Política 87 1 2 32 39 8 5 85% 90% 6%
101075 Comportament Polític 74 1 2 17 49 2 3 93% 97% 4%
101074 Comunicació i Opinió Pública 47 0 4 30 13 0 0 100% 100% 0%
101666 Democràcia i Participació Social 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
101098 Demografia 23 0 0 2 15 1 5 74% 94% 22%
101121 Dret Administratiu 22 1 3 6 7 0 5 77% 100% 23%
101120 Dret Constitucional 18 0 0 7 8 0 3 83% 100% 17%
101119 Dret Internacional Públic 27 0 2 23 2 0 0 100% 100% 0%
101086 Economia i Comerç Internacional 14 0 0 4 7 0 3 79% 100% 21%
101077 Economia Política 86 1 0 37 36 11 1 86% 87% 1%
101144 El Canvi Social i la Globalització 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100288 Filosofia i Gènere 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%
101085 Finances Públiques 36 2 2 9 20 1 2 92% 97% 6%
101105 Fonaments de Sociologia 88 0 1 23 54 2 8 89% 98% 9%
101116 Fonaments del Dret Públic 96 0 0 19 64 9 4 86% 90% 4%
101111 Gestió Pública 68 0 5 30 27 3 3 91% 95% 4%
101110 Govern Local 50 1 11 18 18 2 0 96% 96% 0%
101109 Govern Multinivell 42 2 4 23 7 1 5 86% 97% 12%
101073 Grups d'Interès i Moviments Socials 5 0 1 3 1 0 0 100% 100% 0%
100370 Història i Gènere a l'Època Moderna 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
101083 Institucions i Política de la Unió Europea 76 1 1 19 43 5 7 84% 93% 9%
100293 Lectura de Textos Filosòfics 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%
101104 Metodologia de l'Anàlisi Política 93 1 2 20 46 11 12 75% 86% 13%
103081 Moviments Socials Contemporanis 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
101108 Negociació d'Intervencions Públiques 33 0 8 19 3 0 3 91% 100% 9%
101095 Organitzacions Internacionals 20 0 0 6 13 1 0 95% 95% 0%
101072 Partits 21 1 0 4 9 3 3 70% 82% 14%
101118 Pensament Polític 88 1 0 42 27 14 4 80% 83% 5%
101082 Política Catalana 35 0 1 15 16 1 2 91% 97% 6%
101081 Política Comparada I 74 1 8 31 25 5 4 88% 93% 5%
101080 Política Comparada II 73 0 3 32 31 1 6 90% 99% 8%
101079 Política Comparada III 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
101084 Política Econòmica i Economia del Sector Públic 82 1 1 32 43 2 3 94% 97% 4%
101078 Política Espanyola 75 3 5 49 10 0 8 89% 100% 11%
101094 Política Exterior Espanyola 39 2 4 25 6 0 2 95% 100% 5%
101099 Política i Món Contemporani 85 0 4 33 40 3 5 91% 96% 6%
101093 Política Internacional Europea 5 0 4 1 0 0 0 100% 100% 0%
101107 Polítiques Comunitàries 13 0 0 2 5 1 5 54% 88% 38%
101122 Pràctiques Externes 64 5 18 34 6 1 0 98% 98% 0%
101092 Problemes Actuals de les Relacions Internacionals 34 0 2 19 13 0 0 100% 100% 0%
101091 Relacions Internacionals 79 4 2 50 11 4 8 85% 94% 10%
101090 Sistema Internacional Contemporani 103 0 1 12 37 32 11 54% 61% 11%
101102 Tècniques de Recerca 73 2 4 23 30 10 4 81% 86% 5%
101089 Teoria de les Relacions Internacionals 34 0 0 19 10 0 4 88% 100% 12%
101117 Teoria Política 24 1 2 5 10 1 3 82% 95% 12%
104093 Treball de Final de Grau 102 5 7 54 18 2 16 82% 98% 16%