Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2014 24 40
2012 28 25
2011 13 25
2010 21 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2016 100% %
2015 50% %
2014 98.12% 98.12%
2013 100% %
2012 94.59% 94.44%
2010 96.67% 96.67%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats