Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2016 100% %
2015 50% %
2014 98.12% 98.12%
2013 100% %
2012 94.59% 94.44%
2010 96.67% 96.67%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats