Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2011 67 30
2010 60 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2012 100% %
2011 97.81% 97.81%
2010 100% 100%
2009 96.94% 96.76%
2008 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats