Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2012 0%
0h
100%
2h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
2h
2011 5%
29h
36%
205h
7%
39h
6%
33h
30%
168h
16%
90h
564h
2010 7%
49h
42%
278h
8%
50h
2%
16h
24%
158h
17%
112h
664h
2009 5%
18h
43%
148h
11%
37h
1%
5h
25%
85h
15%
52h
346h
2008 5%
15h
33%
95h
9%
25h
13%
38h
25%
73h
15%
42h
287h