Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2011 33,33% %
2010 82,46% 84,4%
2009 89,02% 91,1%
2008 91,97% 93,89%
2007 90,63% 90,63%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats