Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2011 31 30
2010 29 45

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 100% %
2012 68.42% %
2011 84.18% 90%
2010 86.83% 87.37%
2009 94.63% 95.79%
2008 96.95% 96.95%
2007 92.26% 92.26%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats