Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2016 33 40
2015 32 40
2014 29 40
2013 41 40
2012 38 40