Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2016 14%
121h
49%
419h
34%
294h
0%
4h
0%
4h
2%
16h
858h
2015 15%
138h
54%
498h
20%
182h
1%
13h
0%
0h
9%
86h
918h
2014 25%
294h
47%
548h
17%
202h
0%
0h
1%
13h
9%
103h
1161h
2013 28%
374h
46%
611h
20%
265h
0%
0h
0%
0h
6%
76h
1327h
2012 25%
382h
46%
701h
19%
291h
0%
4h
2%
25h
8%
126h
1528h