Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 100% %
2017 80% %
2016 93.95% 93.95%
2015 96.93% 96.93%
2014 93.29% 93.24%
2013 99.61% 99.61%
2012 96.76% 96.76%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats