Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 75 30
2022 85 30
2021 79 30
2020 78 30
2019 95 30
2018 96 30
2017 112 30
2016 108 30
2015 89 30
2014 51 30
2013 57 30
2012 45 30