Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2016 108 30
2015 89 30
2014 51 30
2013 57 30
2012 45 30