Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2016 99.39% 99.37%
2015 100% 100%
2014 98.1% 97.86%
2013 97.77% 98.98%
2012 88.24% 88.24%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats