UAB

Màster Universitari en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge

Dades DGU
  • DGU000001555 Màster Universitari en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge
Crèdits: 60
Coordinació: Serrano Pau, Carrasumada

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2019 90% 98% 8%
2018 95% 100% 5%
2017 99% 100% 1%
2016 93% 99% 6%
2015 98% 100% 2%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2019 4% 22% 52% 21% 2%
2018 2% 19% 63% 15% 0%
2017 4% 25% 54% 18% 0%
2016 3% 16% 51% 28% 1%
2015 6% 25% 45% 25% 0%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
43609 Avenços en Neurobiologia de la Comunicació i del Llenguatge 25 2 1 14 6 0 2 92% 100% 8%
43610 Mètodes, Dissenys i Tècniques de Recerca Aplicats a l?Àmbit dels Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge 24 1 2 7 11 1 2 88% 95% 8%
43617 Pràcticum de Recerca en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge 17 0 10 4 1 0 2 88% 100% 12%
43618 Pràctiques d?Intervenció Logopèdica I 15 0 5 6 3 0 1 93% 100% 7%
43619 Pràctiques d?Intervenció Logopèdica II 7 0 1 4 2 0 0 100% 100% 0%
43611 Trastorns Adquirits de la Comunicació i del Llenguatge 20 1 3 11 5 0 0 100% 100% 0%
43614 Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge Derivats del Dèficit Auditiu 12 0 6 3 1 1 1 83% 91% 8%
43615 Trastorns de la Veu 18 0 3 13 0 0 2 89% 100% 11%
43612 Trastorns Específics de la Comunicació i del Llenguatge Oral i Escrit 16 1 0 8 5 1 1 88% 93% 6%
43613 Treball de Final de Màster 26 1 5 15 1 0 4 85% 100% 15%